REGULAMIN SKLEPU AKOLADA

INFORMACJE OGÓLNE:

1

Podmiotem gospodarczym będącym właścicielem sklepu internetowego jest: Akolada Anna Grzeszczak, NIP: 7261377977, ul. Zielna 5/16, 91-817 Łódź. Osobą odpowiedzialną za kontakt z klientem i nadzór sprzedaży jest Michał Grzeszczak.

2

Kupującym może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia bądź młodsza, jeśli na dokonanie zakupów otrzymała zgodę opiekuna prawnego.

3

Kupujący jest zobowiązany do zachowania formy składania zamówienia, która jest opisana na stronie internetowej sklepu. Każda niezgodność z opisanymi procedurami może skutkować błędną realizacją zamówienia bądź jej przerwaniem, za co sklep w danym przypadku nie ponosi odpowiedzialności.

4

Administratorem danych osobowych, które są niezbędne do realizacji zamówienia oraz dostarczenia produktu, jest Akolada Anna Grzeszczak, NIP: 7261377977, ul. Zielna 5/16, 91-817 Łódź. O podanie danych osobowych kupujący jest proszony podczas wysyłania formularza zamówienia lub podczas składania zamówienia telefonicznie. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów związanych z przetwarzaniem danych osobowych i ich rozpowszechnianiem, w myśl ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku. Dane są przechowywane w bazie danych, która znajduje się w siedzibie firmy przy ulicy Zielnej 5/16, 91-817 Łódź. Kupujący ma prawo do zmiany/uaktualnienia swoich danych osobowych oraz domagać się ich trwałego usunięcia. Administrator zobowiązuje się do nie przekazywania firmom zewnętrznym żadnych danych osobowych, które nie są bezpośrednio związane z wykonaniem usługi dostarczenia towaru (Poczta Polska, firma kurierska).

5

Sklep zajmuje się dystrybucją towaru na terenie Polski. W celu złożenia zamówienia wymagającego dostawy na adres zagraniczny, kupujący jest proszony o kontakt mailowy bądź telefoniczny przed złożeniem zamówienia.

6

Podmiotem gospodarczym obsługującym płatności online jest i jednoczesnym administratorem danych osobowych przekazywanych podczas dokonywania płatności jest Autopay Mobility spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Złotej 3/18 (lok. 18), 00-019 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000794787, posiadająca NIP: 5272898696, REGON: 383879060.


ZWROTY / REKLAMACJE:

7

Kupujący, dokonujący zakupów przez Internet, ma możliwość zwrotu towaru w ciągu 14 dni od jego otrzymania bez podawania powodu (zerwania umowy konsumenckiej zawartej na odległosć) w przypadku gdy oryginalne opakowanie towaru nie zostanie w jakikolwiek sposób naruszone. W celu dokonania zwrotu należy powiadomić sklep drogą mailową bądź telefoniczną i odesłać paczkę pod wskazany adres lub umówić się na dostarczenie go osobiście do magazynu. W ciągu 10 dni od otrzymania towaru kwota, za którą został zakupiony, zostanie zwrócona na wskazane konto bankowe lub przekazana bezpośrednio klientowi.

8

W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji, tj. niezgodności towaru z umową konsumencką zawartą na odległość, kupujący jest proszony o kontakt telefoniczny bądź mailowy, w celu zapoznania się z dalszymi procedurami.HOME PŁYTY CD NUTY REGULAMIN DOSTAWA / PŁATNOŚĆ KONTAKT ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE

Copyright by AKOLADA 2019. All right reserved.