Franciszek Wesołowski - Preludia Chorałowe
Franciszek Wesołowski - Preludia Chorałowe

PRELUDIA CHORAŁOWE

Zbiór pięćdziesięciu preludiów chorałowych
Franciszka Wesołowskiego jest rezultatem doświadczeń
wykształconego i zarazem praktykującego przez wiele lat
organisty kościelnego, który doskonale rozpoznał
specyfikę organów oraz ich szczególną funkcję w liturgii.
Utwory stanowią cenny wkład do polskiej literatury
organowej, która w szczególny sposób afirmuje polską
pieśń kościelną. W owych preludiach zwracają uwagę
elementy stylizacji dawnego języka muzycznego,
współistniejące z nowszymi tendencjami kompozytorskimi,
co sprawia, że quasi archaiczny charakter
tych utworów wyjątkowo dobrze koresponduje
z ich funkcją liturgiczną.
Cennym dopełnieniem preludiów są dołączone
do każdego z nich akompaniamenty organowe
do odnośnych pieśni (chorałów), na kanwie których
powstały poszczególne preludia.

Czas przygotowania do wysyłki: do 3 dni roboczych

Nr kat.: Tom I: ANT-19-03     ISMN 979-0-801576-08-8
Nr kat.: Tom II: ANT-19-04     ISMN 979-0-801576-12-5

Tom I + II: 75 zł,   Tom I: 39 zł,   Tom II: 39 zł

Copyright by AKOLADA 2020. All right reserved.